Gzicht
  Nieuwsbrief nr. 6
 
   
  De rol van fantasie en suggestie bij DIS  
  Wat is een dissociatieve identiteitsstoornis?
Een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) is een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden aanneemt.
In een voorgaand onderzoek hadden de onderzoekers vastgesteld (Reinders et al., 2006), dat twee verschillende typen van dissociatieve delen van de persoonlijkheid verschillende psychobiologische reacties hadden op een beschrijving van een eigen traumatische ervaring. Een aantal mensen (waaronder therapeuten) denkt dat DIS een gevolg is van fantasierijkheid en suggestie. Zij stelden dat de resultaten van dit onderzoek gemakkelijk nagebootst zouden kunnen worden door erg fantasierijke, psychisch gezonde mensen.

Fantasie en suggestie
Reinders en collega’s besloten dit te onderzoeken. Zij zochten en vonden een groep buitengewoon fantasierijke vrouwen, alsook een groep van vrouwen die juist over heel weinig fantasie beschikken. Het bleek dat beide groepen geheel andere patronen van hersenactiviteit en fysiologische reacties op de “trauma”-teksten hadden dan de DIS-patiënten. Zij waren niet in staat om de beide typen van dissociatieve delen bij DIS na te bootsen. Dit gold zowel voor de erg fantasierijke als de weinig fantasierijke vrouwen. Deze resultaten weerspreken de gedachte dat DIS het gevolg is van fantasie en suggestie. Klik hier om de publicatie te lezen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het PET-centrum van het UMCG. PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Bij PET-onderzoek wordt bij de patiënt een radioactieve stof ingespoten. De PET-camera kan de verspreiding van deze stof in de hersenen in beeld brengen. Op deze manier kan hersenactiviteit zichtbaar worden gemaakt.

Over Ellert Nijenhuis

Ellert Nijenhuis werkt als psycholoog en psychotherapeut bij het Topreferent Traumacentrum van GGZ Drenthe. Nijenhuis houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van ernstig getraumatiseerde cliënten. Zijn empirisch en experimenteel onderzoek richt zich op de psychologie en psychobiologie van chronische traumatisering en dissociatie. Zie ook http://www.enijenhuis.nl/